KẺ THÙ KHÔNG BAO GIỜ CÓ TƯ CÁCH ĐỂ CHỐNG PHÁ VIỆT NAM

Các tổ chức thù địch với Việt Nam, các đối tượng phản động trong và ngoài nước hoàn toàn không có tư cách để chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam - đó là một điều khẳng định chắc chắn!

Đảng quang vinh, chế độ trường tồn, nhân dân ấm no, hạnh phúc

Từ trước đến nay các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước không ngừng thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” để chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Một trong những thủ đoạn được chúng sử dụng xuyên suốt đó là  ra sức  xuyên tạc tình hình phát triển kinh tế - xã hội, ổn định về chính trị, an ninh - quốc phòng của nước ta; bôi nhọ hình ảnh của đất nước Việt Nam trên trường quốc tế, xúc phạm lãnh tụ và các giá trị thiêng liêng của quốc gia, dân tộc,...Với chúng không gì khác là phải cố tình tạo ra một hình ảnh Việt Nam đói kém, lạc hậu hòng cô lập Việt Nam với thế giới - điều mà truyền thông chống Cộng đã và đang tiến hành với các nước xã hội chủ nghĩa. Sâu sa hơn bằng những chiến dịch xuyên tạc, nói xấu Việt Nam của các thế lực thù địch, đối tượng phản động trong và ngoài nước đã và đang hướng lái dư luận quốc tế và trong nước và tạo ra sự nghi ngờ về năng lực lãnh đạo, quản lý đất nước và xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam; năng lực điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp. Từ đó từng bước hạ thấp chủ nghĩa Mác - Lê nin; phủ nhận thành tựu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta; đòi thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa. Tuy nhiên một điều mà ai cũng có thể nhận thấy đó là: mặc dù hằng ngày, hằng giờ xuyên tạc, chống phá Việt Nam nhưng chính bản thân các thế lực thù địch, các đối tượng phản động trong và ngoài nước cũng tự nhận thấy mình không có tư cách để làm những việc trên!

Hay nói cách khác chúng không có tính “chính danh”.

Các tổ chức chống Cộng cho dù ở nước ngoài hay trong nước đều không có địa vị ngang hàng với Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà chỉ là những tổ chức của tập hợp một số cá nhân có quan điểm thù oán với Việt Nam, thậm chí đó còn là những tổ chức khủng bố, băng đảng xã hội đen trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Kể cả những tổ chức được một số Nhà nước chống Việt Nam hỗ trợ, những “chính phủ tự xưng” có chữ “Việt Nam” X, Y, Z hay A, B, C có cả đầy đủ ban bệ “Tổng thống”, “Thủ tướng”, “Quốc trưởng”,... thì suy cho cùng cũng chỉ là những hạng không đáng quan tâm, những phường chèo diễn vở hài kịch chính trị. Ngay cả những quốc gia có quan điểm chống Việt Nam đến cùng như Mỹ và phương Tây cũng phải tôn trọng Việt Nam, thừa nhận vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị và trong đời sống xã hội ở Việt Nam

Các tổ chức, cá nhân chống Cộng ở nước ngoài là tổ chức và công dân của quốc gia khác thì không có quyền can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, không có quyền xuyên tạc, xúc phạm một quốc gia có chủ quyền và không được bôi nhọ hình ảnh, uy tín của một dân tộc. Không thể nhân danh những giá trị chung chung như “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do” để chống phá Việt Nam, bởi thực tế ở Việt Nam những giá trị trên điều được phát huy và thực thi tối đa ý nghĩa của nó. Ngoài ra, bản chất những giá trị trên chỉ mang tính tương đối nghĩa là không có tự do, dân chủ tuyệt đối, quyền và lợi ích của con người điều phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật và đạo đức, nằm trong sự điều tiết của Nhà nước để không xảy ra tình trạng “quá trớn” và mất tự do, mất nhân quyền. Để phán xét Việt Nam có thật sự có tự do, dân chủ, nhân quyền hay không thì chỉ có nhân dân Việt Nam mới là người đưa ra nhận định chính xác, khách quan nhất bởi họ là người trực tiếp thu hưởng những giá trị đó. Những cá nhân đứng đầu các tổ chức chống Cộng, các đối tượng phản động chống Việt Nam ở nước ngoài đều không phải là công dân của Việt Nam, do đó, hành vi xuyên tạc, nói xấu một quốc giachủ quyền của công dân nước khác là hành vi vi phạm pháp luật quốc tế, cần được pháp luật nước sở tại nghiêm trị.

Đa số các đối tượng phản động, cơ hội chính trị ở trong nước chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn “cảm thấy nhục nhã” khi là công dân Việt Nam thế nhưng nghịch lý cho dù cảm thấy “nhục nhã” nhưng các đối tượng trên vẫn sử dụng các loại văn bản, giấy tờ của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cấp như chứng minh thư, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, hộ chiếu,... vẫn đến các cơ quan chính quyền của Nhà nước để yêu cầu các quyền làm “công dân Việt Nam”, một số đối tượng vẫn học tập, lao động ở các trường học, cơ quan, doanh nghiệp của Nhà nước Việt Nam; khi xuất ngoại vẫn khai nhận là công dân của Việt Nam,... Thậm chí nhiều đối tượng vẫn nhận mình là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, vẫn tự hào với những chức danh, chức vụ mà mình đã đảm nhiệm trong cơ quan Nhà nước,... Như vậy chẳng khác gì dùng tay này để đánh tay kia? Anh không thể vẫn là một cán bộ, đảng viên, một công dân của một nước mà lại đi chống phá chính Đảng và Nhà nước của mình như thế là “chính trị nước đôi”, lập trường không dứt khoát, “ăn cây táo rào cây sung”, không phải là người quân tử.Nói thẳng ra là đang làm phản! Phản bội lý tưởng, phản bội đất nước, phản bội nhân dân và phản bộ cả chính bản thân mình.Có giỏi thì xin cứ từ bỏ quốc tịch Việt Nam, xin ra khỏi đảng, ra khỏi các cơ quan, tổ chức, từ bỏ mọi địa vị, chức tước, quyền lợi mà Đảng, Nhà nước Việt Nam đã dành cho, “danh chính ngôn thuận” để chống lại Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Bản chất “con buôn chính trị” còn được thể hiện rõ ở nhiều đối tượng trong nước hiện nay tham gia các hoạt động chính trị đối lập cũng chỉ để được một xuất đi nước ngoài, nhập quốc tịch nước khác miễn phí với cái gọi là “tỵ nạn chính trị”. Nhưng chúng không ngờ rằng một khi đã được ra đi nghĩa là không có đường về và cũng đồng nghĩa rằng bản thân mình đã hết giá trị lợi dụng, thực tế nhiều đối tượng đã không còn “đất diễn” như khi ở Việt Nam, thậm chí còn bị chính đồng bọn, tổ chức cho ra rìa và có cuộc sống vô cùng khó khăn.

Việt Nam bước vào thời đại mới với tư thế của một quốc gia, dân tộc gặt hái được những thắng lợi, là tấm gương tiêu biểu của thế giới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế đã được khẳng định, uy tín không ngừng được nâng cao. Điều này càng khẳng định một điều các thế lực thù địch, các đối tượng phản động chống phá Việt Nam sẽ chẳng bao giờ có đủ tư cách để xuyên tạc Việt Nam.

HƯƠNG GIANG