HƯỚNG TỚI XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CAND CHÍNH QUY, TINH NHUỆ, HIỆN ĐẠI

Là một trong những Dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 5 tới đây, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân (CAND) là sự thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng, với quan điểm xuyên suốt là bảo đảm lực lượng CAND đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý của Chính phủ và sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an.

Sửa đổi Luật CAND đáp ứng yêu cầu bảo đảm ANTT

Luật CAND được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019. Qua hơn 4 năm triển khai thực hiện, Luật CAND đã tạo cơ sở pháp lý tương đối đầy đủ, toàn diện để lực lượng CAND thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH), đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; góp phần giữ vững ANTT của đất nước.

Tổ chức bộ máy các cấp Công an đã được đổi mới căn bản, toàn diện và sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; vị trí, việc làm của sĩ quan, hạ sĩ quan Công an đã được xác định rõ ràng, cụ thể, góp phần quan trọng xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại...

Hướng tới xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại -0
Công an tỉnh Bạc Liêu không ngừng tăng cường làm tốt các mặt công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó quá trình thực hiện Luật CAND đã bộc lộ một số vướng mắc, bất cập đòi hỏi phải sửa đổi luật. Đồng thời, ngày 16/3/2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, trong đó có chỉ đạo “Xây dựng, hoàn thiện pháp luật về ANTT, xây dựng lực lượng hậu cần, kỹ thuật CAND và pháp luật có liên quan, nhất là Luật CAND (sửa đổi)”.

Do đó, việc xây dựng dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND để thể chế hoá đường lối, chính sách của Đảng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội là cần thiết.

Theo chia sẻ của Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Huy Thái tại Hội nghị thông tin, tuyên truyền các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo: “Nhất trí cao việc xây dựng Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND, nhất là vừa qua Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 12 nên việc kịp thời sửa Luật là cần thiết để lực lượng CAND thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Chính trị cũng như Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giao”.

Hướng tới xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại -0
Đồng chí Nguyễn Huy Thái, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu nhất trí cao với các dự án Luật do Bộ Công an soạn thảo. 

Dự thảo Luật gồm 2 Điều, sửa đổi, bổ sung 9 khoản thuộc 5 Điều của Luật CAND năm 2018, trong đó tập trung 03 chính sách, gồm: Hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân Công an; thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn đối với sĩ quan CAND có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác; cấp bậc hàm cao nhất đối với một số chức vụ, chức danh của sĩ quan CAND.

Phù hợp cơ cấu tổ chức mới, tăng sức chiến đấu của lực lượng CAND

Việc sửa đổi một số quy định của Luật CAND năm 2018 trong thời điểm hiện nay là cần thiết, nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật về CAND, thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng CAND; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với quy định của Bộ luật Lao động về độ tuổi nghỉ hưu; khắc phục một số khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng CAND để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hướng tới xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại -0
Đại tá Lê Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, việc sửa đổi Luật CAND sẽ khắc phục khó khăn, vướng mắc để đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH trong giai đoạn hiện nay. 

Đại tá Lê Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết: “Việc xây dựng dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND dựa trên cơ sở tổng kết thực tiễn thi hành Luật CAND và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, trong đó tập trung vào quy định về hạn tuổi phục vụ của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân Công an, thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn, cấp bậc hàm của chức vụ, chức danh trong CAND; kế thừa các quy định còn phù hợp, khắc phục khó khăn, vướng mắc để đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay”.

Việc bổ sung 6 vị trí cấp Tướng như tờ trình và dự thảo Luật (1 vị trí cấp bậc hàm cao nhất Thượng tướng, 5 vị trí cấp bậc hàm cao nhất Thiếu tướng) là hợp lý vì không vượt quá số lượng cấp Tướng trong CAND do Bộ Chính trị quy định, phù hợp với nhu cầu thực tiễn công tác và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Công an. Việc quy định cấp bậc hàm cao nhất Thượng tướng đối với đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội là phù hợp, bởi đồng chí ấy là Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an biệt phái đảm nhiệm, theo quy định Thứ trưởng Bộ Công an có cấp bậc hàm cao nhất Thượng tướng.

Hướng tới xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại -0
Công an tỉnh Bạc Liêu không ngừng xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Về 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng gồm: Hiệu trưởng Trường Đại học CSND; Hiệu trưởng Trường Đại học ANND; 1 Trợ lý Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; 2 vị trí Phó Cục trưởng tại đơn vị thuộc Bộ Công an là hợp lý vì bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp với thực tiễn tổ chức trong CAND, góp phần nâng cao sức chiến đấu của CAND. Việc quy định cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá đối với chức vụ Trưởng Công an thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương là hợp lý, bởi theo quy định hiện nay, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương là đơn vị hành chính tương đương cấp quận. Trong khi Luật CAND quy định Trưởng Công an quận trực thuộc TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá.

Hướng tới xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại -0
Lực lượng Công an xã được quan tâm đầu tư, trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị, đáp ứng nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở cơ sở. 

Hiện nay trong CAND, cấp Trung đoàn chủ yếu được tổ chức ở các đơn vị chiến đấu hoặc địa bàn trọng điểm (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Công an một số địa phương như TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh) để đáp ứng yêu cầu thực tiễn về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đây là các đơn vị có tính chất đặc thù, được tổ chức tập trung, tính cơ động và sẵn sàng chiến đấu cao, trực tiếp thực hiện công tác đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Do đó, việc quy định cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá đối với Trung đoàn trưởng ở các đơn vị là cần thiết.

Tóm lại, việc xây dựng dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND là cần thiết, góp phần khắc phục khó khăn, vướng mắc trong công tác thực tiễn, qua đó đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong tình hình mới.

Văn Đức - Trọng Nguyễn