CHUNG MỘT VẦNG TRĂNG

Anh phá án đêm thâu

Trăng chênh chếch trên đầu

Mồ hôi pha sương lạnh

Anh không chùn bước đâu.

 

Công an phường phiên trực

Trọn đêm dài thao thức

Dõi theo bước chân ai

Vầng trăng trong lồng ngực.

 

Vui sao tin báo về

Tội phạm đã sa lưới

Nụ cười tươi giòn giã

Gian khổ đã bao ngày.

 

Nhớ nhau trọn đêm vắng

Cùng hy sinh thầm lặng

Ở hai đầu nỗi nhớ

Ta chung một vầng trăng.

Chu Phúc