TP HUẾ GIẢM 17 XÃ, TĂNG 9 PHƯỜNG SAU KHI SẮP XẾP, SÁP NHẬP

Sau khi sắp xếp, sáp nhập, TP Huế trực thuộc Trung ương có diện tích tự nhiên là 4.947,11 km2, quy mô dân số là 1.236.393 người; có 9 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, gồm: 2 quận, 3 thị xã và 4 huyện; có 133 ĐVHC cấp xã, gồm: 78 xã, 48 phường và 7 thị trấn (giảm 17 xã và tăng 9 phường). 

Ngày 14/5, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 17 để xem xét, quyết định thông qua các nội dung quan trọng.

TP Huế giảm 17 xã, tăng 9 phường sau khi sắp xếp, sáp nhập -0
Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu phát biểu tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, sau khi thảo luận, HĐND tỉnh đã thông qua 14 Nghị quyết gồm: điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (nguồn thu sử dụng đất, nguồn thu phí tham quan di tích) và nguồn kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai năm 2023; quy định mức thu, nộp Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh; bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2024 (đợt 1).

Bên cạnh đó, thông qua việc điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn I, II, III, thị xã Hương Thuỷ; Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế; Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đạt tiêu chí đô thị loại IV…

TP Huế giảm 17 xã, tăng 9 phường sau khi sắp xếp, sáp nhập -0
Các đại biểu tham gia tại kỳ họp.

Chủ trì và phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Trường Lưu cho rằng, các nội dung mà HĐND thảo luận rất quan trọng. Đặc biệt là Nghị quyết liên quan đến Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo tờ trình của UBND tỉnh, sau khi sắp xếp, sáp nhập, TP Huế trực thuộc Trung ương có diện tích tự nhiên là 4.947,11 km2, quy mô dân số là 1.236.393 người; có 9 ĐVHC cấp huyện, gồm: 2 quận, 3 thị xã và 4 huyện; có 133 ĐVHC cấp xã, gồm: 78 xã, 48 phường và 7 thị trấn (giảm 17 xã và tăng 9 phường). Thẩm tra nội dung này, Ban Pháp chế  - HĐND tỉnh thống nhất với nội dung của Đề án và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình.

Cũng liên quan đến việc phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, HĐND tỉnh đã thông qua Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Phong Điền đạt tiêu chí đô thị loại IV.

TP Huế giảm 17 xã, tăng 9 phường sau khi sắp xếp, sáp nhập -0
Một khúc sông Như Ý qua TP Huế.

Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu đề nghị, UBND tỉnh cần chỉ đạo, nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế, khẩn trương hoàn thành đề án báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét quyết định.

Đồng thời, rà soát, đánh giá lại các chỉ tiêu đã thực hiện trong những tháng đầu năm 2024, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tiếp tục chỉ đạo gỡ khó trong giải phóng mặt bằng, sản xuất kinh doanh; khẩn trương chỉ đạo các ngành tổ chức sản xuất vụ đông xuân, ứng phó với thời tiết cực đoan, rà soát các phương án phòng chống thiên tai, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Festival Huế 2024.

CAND online