KIỂM SOÁT CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH, HÀNG HÓA ĐỂ PHÒNG DỊCH HIỆU QUẢ

Đó là nội dung của Công văn số 6830 của UBND tỉnh vừa phát hành chiều 1/8, nhằm giải quyết việc vận chuyển, cung ứng hàng hóa, nguyên vật liệu... phục vụ sản xuất kinh doanh và phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phương tiện vận chuyển hàng hóa và khách khách tại Bến xe phía nam TP. Huế

Theo đó, đối với việc vận chuyển đi vào Thừa Thiên Huế, mọi phương tiện đều phải tiến hành đăng ký, được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho phép, làm căn cứ đi qua các chốt kiểm tra và giám sát hành trình, đồng thời không được chở thêm người trên các phương tiện vận chuyển hàng hóa (VCHH). Các cá nhân, đơn vị có yêu cầu VCHH và tất cả lái xe VCHH vào tỉnh Thừa Thiên Huế phải tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu phòng chống dịch của chính quyền và cơ quan chức năng. Lái xe phải thường xuyên đeo khẩu trang, không dừng xe dọc đường, không tiếp xúc gần với bất cứ người dân địa phương nào trong suốt thời gian lưu lại địa phương.

Thời gian các phương tiện giao thông qua địa bàn Thừa Thiên Huế theo QL1A không được quá 3 giờ, tính từ chốt kiểm soát huyện Phú Lộc đến chốt kiểm soát huyện Phong Điền và ngược lại. Thời gian đi qua địa phận tỉnh theo đường Hồ Chí Minh không được quá 3 giờ, tính từ chốt kiểm soát ARoàng, ALưới.

Đối với các phương tiện giao thông VCHH ra khỏi địa bàn tỉnh, đi qua vùng dịch và quay trở lại Thừa Thiên Huế đều phải đăng ký về Thừa Thiên Huế trực tuyến và được Sở GTVT phê duyệt. Không được chở thêm người trên các phương tiện VCHH khi quay lại Thừa Thiên Huế (trừ lái xe). Lái xe các phương tiện này đều phải cách ly tại cơ sở sản xuất kinh doanh đã đăng ký trong vòng ít nhất 14 ngày, kể từ ngày quay trở lại địa bàn Thừa Thiên Huế.

Đối với các phương tiện giao thông vận chuyển hành khách qua tỉnh yêu cầu thực hiện theo công văn số 7234 ngày 26/7/2020 và công văn số 7286 ngày 27/7/2020 của Bộ GTVT; đồng thời phải kê khai danh sách toàn bộ hành khách trên xe gồm: họ tên, số CMND, số điện thoại (nếu có), quê quán, nơi đi, nơi đến... để các chốt kiểm tra kiểm soát.

Cũng theo đại diện Văn phòng UBND tỉnh, những phương án trên sẽ tiếp tục hoàn thiện nhằm đảm bảo kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiệu quả và thuận tiện.

Để thực hiện phương án này, Sở Thông tin và Truyền thông có hướng dẫn các bước đăng ký vận tải đến Huế và được triển khai online từ 00 giờ 00, ngày 2/8/2020.

Đối với phương tiện vận tải và chủ hàng:

Bước 1: Đăng ký tại địa chỉ: https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/vantai

Có 3 loại hình vào, qua Huế cần chọn đúng để khai báo đăng ký, cụ thể:

- Vận chuyển hàng hóa vào Huế: Là chức năng để các Chủ hàng tiến hành đăng ký xe vào giao hàng tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đăng ký phương tiện qua Huế: Là chức năng cho các chủ phương tiện đăng ký qua tỉnh Thừa Thiên Huế mà không dừng lại.

- Đăng ký phương tiện về Huế: Là chức năng đăng ký của các chủ phương tiện ở Huế sau khi giao hàng hóa ở các tỉnh/thành phố khác về lại địa phương (tỉnh Thừa Thiên Huế).

Bước 2: Kiếm tra thông tin phê duyệt vào, qua tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Truy cập lại địa chỉ đăng ký trên

- Chọn chức năng “Tra cứu kết quả”

- Chọn loại hình vào, qua tỉnh Thừa Thiên Huế

- Nhập các thông tin theo yêu cầu để theo dõi kết quả phê duyệt và thực hiện theo thông tin được phê duyệt.

Bước 3: Xác nhận đã hoàn thành giao hàng. (Chỉ áp dụng cho trường hợp xe ngoài tỉnh vào giao hàng hóa tại tỉnh Thừa Thiên Huế)

- Truy cập lại địa chỉ đăng ký trên

- Chọn chức năng “Xác nhận hoàn thành giao hàng” Bấm xác nhận để hệ thống ghi nhận tình trạng xe giao hàng hoàn thành.

Thừa Thiên Huê sonline