KHẨN TRƯƠNG HOÀN THÀNH TIÊM 350.000 LIỀU VẮC-XIN VEROCELL TRƯỚC 20/10

Ngày 13/10, cùng với việc phân bổ 350.000 liều vắc-xin Verocell phòng COVID-19, Sở Y tế có công văn đề nghị đơn vị tiếp nhận vắc-xin khẩn trương triển khai việc tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 khi thời tiết đang còn thuận lợi.

Đồng thời, phổ biến đến các đối tượng trong diện được tiêm chủng, thuộc các đơn vị/địa phương được tiêm chủng tiến hành đăng ký tiêm chủng trực tuyến và đến tiêm chủng đúng thời gian điểm tiêm quy định. Để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, trong công tác tổ chức, đơn vị có thể thành lập 2 kíp tiêm chủng trong ngày. Việc tiêm chủng khẩn trương hoàn thành tiêm trước ngày 20/10/2021.

Với số lượng vắc-xin vừa được phân bổ này, Sở Y tế phối hợp với các địa phương triển khai tiêm chủng cho người lao động tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp và lực lượng tài xế xe tải, xe chở hàng trên địa bàn tỉnh.

Thừa Thiên Huế online