Hương Trà: 7/32 hợp tác xã không hoạt động

04/10/2018 / CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Hiện trên địa bàn thị xã có 32 HTX với trên 34 ngàn thành viên, lao động thường xuyên là 418 người; trong đó, có 29 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; 1 HTX tiểu thủ công nghiệp; 1 HTX xây dựng; 1 HTX môi trường đô thị. Tuy nhiên, qua theo dõi, kiểm tra chỉ có 25 HTX thuộc lĩnh vực nông nghiệp đang hoạt động.

CHI TIẾTHội nghị T.Ư 8: Tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

04/10/2018 / CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp Trung ương phải thực sự gương mẫu và kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực.Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 8 khóa XII sẽ diễn ra vào ngày 2/10. Tại hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương sẽ cho ý kiến vào dự thảo đề án “Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.

CHI TIẾT
“Tổng Bí thư có đủ điều kiện, uy tín để làm Chủ tịch nước”

04/10/2018 / CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nhận định, việc giới thiệu Tổng Bí thư để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước đã được làm một cách thận trọng, chặt chẽ. Nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Vũ Ngọc Hoàng nhận định, sự phối hợp công việc giữa Đảng và Nhà nước sẽ giúp việc chống tham nhũng tiêu cực tốt hơn. Nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức TƯ Lê Quang Thưởng tin Quốc hội sẽ bỏ phiếu tán thành việc này…

CHI TIẾT