Khánh thành Nhà máy Điện mặt trời TTC Phong Điền

06/10/2018 / CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ ghi nhận những nỗ lực của  tập đoàn TTC để nhà máy điện mặt trời TTC đi vào vận hành đúng tiến độ, đáp ứng đúng mục tiêu, định hướng mà nhà máy được phê duyệt. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đề nghị, tập đoàn TTC tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, an toàn, ứng dụng công nghệ cao và bảo vệ môi trường. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện các hạng mục cây xnah, cảnh quang môi trường còn lại để nhà máy trở thành điểm tham quan cho du khách, bảo đảm an toàn về an ninh năng lượng trên địa bàn. Sự đầu tư thành công của Tập đoàn TTC tại Huế cũng sẽ góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

CHI TIẾTNguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười qua lời kể của Nhà báo Hữu Thọ

06/10/2018 / CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Nhà báo Hữu Thọ - nguyên là Tổng biên tập báo Nhân dân, Chủ nhiệm Khoa báo chí của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng các khoá VII, VIII, Ủy viên Ủy ban đối ngoại Quốc hội các khoá IX, X, nguyên Trưởng ban Tư tưởng, văn hóa Trung ương (1995-2001); nguyên Trợ lý Tổng Bí thư (2001-2006) có rất nhiều kỷ niệm sâu sắc với Tổng Bí thư Đỗ Mười.

CHI TIẾT


Bắt đầu từ tác phong chuẩn mực

04/10/2018 / CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Hưởng ứng cuộc vận động của Chủ tịch UBND tỉnh về việc mặc áo dài, đồng thời hướng đến hình thành tác phong chuẩn mực cho người giáo viên tương lai, Trường đại học (ĐH) Sư phạm, ĐH Huế đang thực hiện nhiều giải pháp chấn chỉnh nề nếp, tác phong của học sinh, sinh viên.

CHI TIẾT


Hương Trà: 7/32 hợp tác xã không hoạt động

04/10/2018 / CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Hiện trên địa bàn thị xã có 32 HTX với trên 34 ngàn thành viên, lao động thường xuyên là 418 người; trong đó, có 29 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; 1 HTX tiểu thủ công nghiệp; 1 HTX xây dựng; 1 HTX môi trường đô thị. Tuy nhiên, qua theo dõi, kiểm tra chỉ có 25 HTX thuộc lĩnh vực nông nghiệp đang hoạt động.

CHI TIẾT
Hội nghị T.Ư 8: Tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

04/10/2018 / CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp Trung ương phải thực sự gương mẫu và kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực.Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 8 khóa XII sẽ diễn ra vào ngày 2/10. Tại hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương sẽ cho ý kiến vào dự thảo đề án “Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.

CHI TIẾT