Vun đắp niềm tin hướng thiện

04/12/2018 / CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Làm việc trong môi trường đặc biệt, với những đối tượng đặc biệt, tập thể nữ quản giáo (NQG) Trại tạm giam Công an tỉnh luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với những phạm nhân nữ, những NQG ở đây đã trở thành điểm tựa và niềm tin cho nhiều số phận lầm lỗi, vươn lên làm lại cuộc đời.

CHI TIẾT

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế nói về tuyến đường kinh tế - quốc phòng nối huyện Nam Đông và A Lưới

03/12/2018 / CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

​Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, tuyến đường kinh tế - quốc phòng nối 2 huyện Nam Đông và A Lưới thi công chậm là do nhiều nguyên nhân từ địa hình, địa chất, thời tiết… đến việc khảo sát chưa kĩ càng và trong thời gian tới sẽ tái thi công.

CHI TIẾT