DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG NAM ĐÔNG – A LƯỚI: Sớm xem xét, kết luận xử lý các cá nhân liên quan

18/12/2018 / CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Liên quan đến việc Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội vì vi phạm, khuyết điểm trong tham mưu, thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Nam Đông – A Lưới (Tỉnh lộ 74), UBKT Tỉnh ủy đã và đang tiếp tục tiếp cận, nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, kết luận, xử lý trách nhiệm các cá nhân, đơn vị liên quan.

CHI TIẾT