Đóng xuồng vượt lũ

10/12/2018 / CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Một thời đi vào “ngõ cụt”, tưởng chừng nghề đóng thuyền ở phường Phú Bình (TP. Huế) có nguy cơ thất truyền thì nghề đóng xuồng “vượt lũ ra đời” khi nhu cầu mua sắm của người dân rất nhiều để dùng làm phương tiện qua lại trong mùa lũ lụt.

CHI TIẾT