Xây dựng thương hiệu hương trầm Thủy Xuân

25/01/2019 / CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Có trên 40 cơ sở, doanh nghiệp (DN) sản xuất hương, trầm, tinh dầu trầm và các sản phẩm mỹ nghệ trầm hương, song đến nay làng nghề hương trầm Thủy Xuân (TP. Huế) vẫn chưa được công nhận nghề và làng nghề truyền thống và chưa đăng ký thương hiệu tập thể cho sản phẩm làng nghề.

CHI TIẾT