Ðề xuất tăng nặng chế tài xử phạt vi phạm

21/04/2019 / CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Sau gần hai năm triển khai, Nghị định số 46/2016/NÐ-CP (NÐ46) của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của người tham gia giao thông. Tuy nhiên, nghị định cũng bộc lộ một số bất cập trong công tác xử phạt của lực lượng chức năng, nhiều hành vi vi phạm chưa đủ sức răn đe.

CHI TIẾT