Bạn cần biết: Facebook ghi nhớ gần như tất cả thông tin cá nhân của người dùng!

23/10/2017 / CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Bạn cần biết rằng, trong thế giới ảo, các thông tin cá nhân không hề được được bảo mật tuyệt đối như chúng ta từng nghĩ.Trên thực tế, gần như tất cả các hoạt động mà bạn thực hiện trên Facebook, thậm chí là cả những điều riêng tư nhất như tin nhắn, đều sẽ được mạng xã hội lớn nhất thế giới này lưu trữ lại trong hệ thống.

CHI TIẾT
CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC NHẰM TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CẤP CAO APEC

21/10/2017 / CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Hội nghị Cấp cao APEC là một diễn đàn của 21 nền kinh tế thành viên Vành đai Thái Bình Dương với mục tiêu tăng cường mối quan hệ về kinh tế và chính trị của các nước thành viên. Hội nghị Cấp cao APEC 2017 được tổ chức tại chủ nhà Việt Nam với thành phố đại diện là Đà Nẵng và Tuần lễ Cấp cao APEC diễn ra từ 5 - 11/11/2017. Khâu chuẩn bị đã và đang diển ra hết sức chu đáo và khẩn trương trước sự kiện này của Việt Nam. Đây được đánh giá là một sự kiện chính trị ngoại giao đặc biệt quan trọng của đất nước, là cơ hội để Việt Nam tăng cường hợp tác phát triển kinh tế đất nước. Đồng thời cũng là cơ hội để Việt Nam quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trên trường quốc tế. Tuy nhiên, đây cũng là dịp mà các thế lực chống phá đất nước thực hiện các chiêu trò chống phá để làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

CHI TIẾT