Bất cập trong quản lý du lịch: Đừng đổ lỗi

18/11/2017 / CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Căn cứ vào hai lý do, doanh nghiệp không đăng ký nên không kiểm soát được và một số hoạt động do các ngành khác quản lý chứ không phải du lịch là còn thiếu trách nhiệm. Tất cả những gì đang xảy ra là công tác quản lý còn quá lỏng lẻo, sự phối hợp chưa chặt chẽ. Trách nhiệm của ngành ngành du lịch, trước những tình trạng gây ảnh hưởng đến du lịch, nếu không đủ sức để kiểm soát được thì cần phải chủ động lên tiếng, phản ánh và yêu cầu các bên liên qua vào cuộc. Đó cũng là yêu cầu của lãnh đạo tỉnh trong những hội nghị tổng kết của ngành nhiều năm qua.

CHI TIẾT


Chính phủ sẽ “có thái độ kiên quyết hơn” với mạng xã hội

18/11/2017 / CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

“Với người dân, khi chúng tôi hỏi chuyên gia quốc tế, thì họ nói dùng từ chuẩn nhất với chúng ta là dễ dãi, tức là chúng ta chưa nhận thức được nguy cơ. Chúng ta không biết mọi thông tin cá nhân đều được các công ty thu thập, về lý thuyết là phục vụ mục đích kinh doanh, nhưng hoàn toàn có thể bị lợi dụng để lừa đảo, tống tiền, làm những việc có hại cho bản thân”. “Chúng ta khẳng định là phải có chủ quyền quốc gia về an toàn, an ninh thông tin. Thế giới có khái niệm “đội quân thứ 5” – ngoài vùng biển, lục địa, vùng trời, vũ trụ và không gian mạng. Quan điểm của Chính phủ là có chủ quyền không gian mạng. Ta phải giữ chủ quyền này, có điều nó không phụ thuộc vào tọa độ địa lý như chủ quyền khác”.

CHI TIẾT