Thiếu vạch kẻ đường gây mất an toàn giao thông

06/09/2018 / CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Khoảng 7km trên tuyến Quốc lộ 49B (QL49B) đi qua địa bàn huyện Phú Lộc đã thi công cơ bản xong mặt đường và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện kẻ vạch vôi, phân làn vạch phản quang và gắn biển báo đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện khi tham gia giao thôn

CHI TIẾT