Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ kiểm tra các công trình giao thông trọng điểm

26/08/2018 / CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra chuyên đề vào ngày thứ bảy hằng tuần, ngày 25/8, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành có chuyến thực địa kiểm tra các công trình, dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

CHI TIẾT


ĐỂ NHỮNG “THANH BẢO KIẾM” CỦA ĐẢNG, CỦA DÂN NGÀY CÀNG SẮC BÉN

24/08/2018 / CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Việc kỷ luật một số cán bộ chủ chốt ngành Công an, Quân đội lần này đã nhận được nhiều sự ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nó cho thấy, việc kiểm tra xử lý cán bộ tham nhũng trong ngành Công an, Quân đội không những không làm mất uy tín ngành mà còn đem lại niềm tin trong nhân dân về cuộc đấu tranh chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, thể hiện tính công khai minh bạch. Đây là một minh chứng cho việc không có “vùng cấm” hay chuyện “hạ cánh an toàn”.

CHI TIẾT