GIỮ GÌN THI HÀI CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH  LÀ NGUYỆN VỌNG CHÍNH ĐÁNG CỦA TOÀN DÂN TỘC VIỆT NAM

Gần đây, các thế lực thù địch, các đối tượng phản động, cơ hội chính trị ở trong và ngoài nước đã có những lời lẽ xúc phạm, đòi mai táng thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc.

Toàn văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
Các đối tượng vu khống Đảng, Nhà nước ta đã đi ngược với di chúc của Người khi quyết định bảo quản, giữ gìn thi hài của Bác. Đó là một luận điệu hoàn toàn sai trái. Trước hết, nội dung của bản di chúc được Bác viết, chỉnh sửa rất nhiều lần từ năm 1965 đến năm 1969 mới hoàn thiện, trong phần viết về cá nhân của mình ở bản di chúc cuối cùng Bác đã chỉnh sửa vào năm 1969, Người đã lược bỏ đi phần yêu cầu được hỏa táng và phân chia tro cốt của mình đặt ở 03 miền đất nước, Bác thể hiện sự tiếc nuối khi không còn để tiếp tục phụng sự cho Đảng, đất nước và nhân dân. Trong quá trình chỉnh sửa, thay đổi nội dung bản di chúc của Bác đều có chữ ký xác nhận của Bác và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước lúc bấy giờ là đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẫn.

Như vậy, rõ ràng quyết định bảo quản, giữ gìn thi hài Bác của Đảng, Nhà nước ta hoàn toàn không làm trái với di nguyện của Bác. Hơn nữa, đó là nguyện vọng chính đáng của toàn thể nhân dân cả nước. Lúc sinh thời, Bác có mong muốn được đi thăm nhân dân ở mọi miền Tổ quốc từ Bắc đến Nam, ngay cả khi lâm bệnh nặng, nằm trên giường trong tim Bác vẫn nhớ về miền Nam ruột thịt đang gian khổ, can trường chiến đấu. Đối với nhân dân Việt Nam và đặc biệt là nhân dân miền Nam luôn có một ước nguyện “vượt Trường Sơn ra thăm Bác một lần”. Quyết định giữ gìn thi hài Bác mãi mãi là để nhân dân cả nước được nhìn thấy Bác, để Bác ở lại với nhân dân, để nhân dân miền Nam sau ngày nước nhà độc lập, thống nhất được thỏa lòng viếng Bác - đó là một quyết định nhân văn, tôn trọng nguyện vọng chính đáng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Luận điệu xuyên tạc di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xuyên tạc nguyện vọng chân chính của toàn Đảng, toàn dân tộc ta là âm mưu, thủ đoạn chống phá xuyên suốt của các thế lực thù địch, bọn phản động và cơ hội chính trị, đòi xét lại lịch sử cách mạng dân tộc Việt Nam. Chúng thường xuyên rêu rao luận điệu đòi mai táng thi hài của Bác với những mỹ từ “hiếu thảo” theo di chúc của Người? chúng xuyên tạc việc ta giữ gìn, bảo quản thi hài Bác là việc làm tốn kém, lãng phí tiền của, chúng còn sử dụng  các yếu tố tâm linh, ma quỷ để dắt mũi những người kém hiểu biết. Thậm chí, do ảo tưởng sức mạnh đã từng có một số đối tượng tu tập tà đạo Pháp Luân Công còn ngang nhiên đòi dùng dây cáp để kéo đổ, đòi đưa thi hài của Người ra khỏi Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

50 năm giữ gìn thi hài Bác kính yêu

Thế nhưng chúng lại cố tình quên đi một điều, không có một quốc gia, dân tộc nào lại không có lãnh tụ, không tôn sùng lãnh tụ, đó là một thành phần của văn hóa dân tộc. Ở Mỹ người ta tôn sùng Tổng thống Oasinton, Lincon, ở Ấn Độ là lãnh tụ Mahatma Gan đi, ở Đài Loan lăng mộ Tưởng Giới Thạch còn hoành tráng bậc nhất, ở Trung Quốc là Chủ tịch Mao Trạch Đông, ở Nga tuy Liên Xô đã không còn nhưng thi hài lãnh tụ Lê nin vẫn còn được bảo quản nguyên vẹn, trong điều kiện tốt nhất, lăng Lê nin hằng ngày đón hàng nghìn người đến viếng. Ở các nước quân chủ lập hiến như Anh, Nhật Bản, Campuchia, Thái Lan,...vua và hoàng gia trở thành những lãnh tụ cao quý, là lãnh tụ tinh thần không thể xúc phạm kể cả khi đã chết đi. Luận điệu xuyên tạc, xúc phạm thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch, các đối tượng phản động, cơ hội chính trị rõ ràng là phi lý, đi ngược với đạo đức con người.

Tập trung tấn công việc giữ gìn, bảo quản thi hài Bác không gì ngoài mục đích cao nhất là xuyên tạc, tấn công phá hoại, làm sụp đổ nền tảng tư  tưởng, lý luận của Đảng ta đó là chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Bằng cách hạ bệ hình tượng lãnh tụ Hồ Chí Minh mà đầu tiên là xóa bỏ dần sự hiện diện hữu hình tiến tới phủ nhận các gia trị vô hình - tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người để xóa bỏ cả hệ thống lý luận - yếu tố sống còn của một chính Đảng cầm quyền, dẫn đến sự sụp đổ tất yếu của Đảng và chế độ XHCN ở Việt Nam.

Trong thời điểm này, các thế lực thù địch, bọn phản động, cơ hội chính trị sẽ ra sức phá hoại tư tưởng, tấn công hạ bệ lãnh tụ Hồ Chí Minh, xuyên tạc mọi vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng về tư tưởng không gì ngoài mục đích tác động, phá hoại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ta.

Văn Dũng