Xứ Huế năm 1991 – 1992 qua ống kính Hans-Peter Grumpe (kỳ cuối)

10/12/2017 / KHÁM PHÁ HUẾ

 

Cùng khám phá đời sống phong phú, những nét văn hóa đặc sắc và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp của xứ Huế năm 1991 – 1992 qua ống kính nhiếp ảnh gia người Đức Hans-Peter Grumpe. (Kỳ cuối)

Lăng Minh Mạng

Huế: Lăng Minh Mạng

Huế: Lăng Minh Mạng

Huế: mộ Minh Mạng - nhóm các nhân vật

Huế: mộ Minh Mạng - hình

Huế: Lăng Minh Mạng - con ngựa

Huế: Lăng Minh Mạng - bức tượng nhỏ của một vizier

Huế: mộ Minh Mạng - con số với trẻ em

Huế: Chàng trai Minh Mạng đang cào bộ râu của một nhân vật

Huế: mộ Minh Mạng - con số với trẻ em

Huế: Lăng Minh Mạng

Huế: mộ Minh Mạng - cầu thang

Huế: Lăng Minh Mạng

Huế: Lăng mộ Minh Mạng bên trong

Huế: Lăng mộ Minh Mạng bên trong

Huế: Lăng mộ Minh Mạng bên trong

Huế: Lăng Minh Mạng

Huế: Lăng Minh Mạng

Huế: Lăng Minh Mạng

Huế: mộ Minh Mạng - chi tiết mái nhà

Huế: mộ Minh Mạng - Chi tiết cột

Huế: Lăng Minh Mạng - Lotos

Huế: Lăng Minh Mạng - trang trí đền

Huế: Lăng Minh Mạng - Tordetail

Điện Hòn Chén 

“Từ lăng Minh Mạng chúng tôi lên thuyền để về Huế. Trên bờ sông cách lăng Minh Mạng một vài km có điện Hòn Chén, được xây dựng vào năm 1832 đền Đạo Hòn Chén. Chúng tôi gặp có con cháu của hoàng tộc đang tổ chức một buổi lễ tại đây” – Hans-Peter Grumpe.

Huế: Chùa Hòn Chén

Huế: Chùa Hòn Chén - mô hình tàu giấy cho lễ tử tế

Huế: Chùa Hòn Chén - mô hình tàu giấy cho lễ tử tế

Huế: Chùa Hòn Chén - mô hình tàu giấy cho lễ tử tế

Huế: Chùa Hòn Chông - đồ ăn như một món ăn

Huế: Chùa Hòn Chông - đồ ăn như một món ăn

Huế: Chùa Hòn Chén - phụ nữ từ gia đình hoàng gia

Huế: Chùa Hòn Chén - phụ nữ từ gia đình hoàng gia

Huế: Chùa Hòn Chén - phụ nữ từ gia đình hoàng gia

Huế: Chùa Hòn Chông - Hoàng hậu của gia đình hoàng gia trước mặt con hổ

Huế: trên sông nước thơm

Huế: trên sông nước thơm

Huế: trên sông nước thơm

Theo HPGRUMPE.DE

Huế: chùa và tu viện Tiên Mun