ĐẠI TƯỚNG NGUYỄN CHÍ THANH: “SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG LÀ SINH MỆNH CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN”

04/01/2019 / GÓC CHIA SẺ

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh – người con ưu tú của quê hương Thừa Thiên Huế, một vị tướng xuất chúng trên bất kỳ cương vị, lĩnh vực nào nhưng có lẽ dấu ấn sâu đậm nhất với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đối với Nguyễn Chí Thanh đó là một Đại tướng đại tài trên lĩnh vực chính trị - quân sự, người xây dựng cho chế độ Đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sự lãnh đạo của Đảng là sinh mệnh của Quân đội nhân dân

Giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp cứu nước của quân và dân cả nước bước sang giai đoạn mới, Đảng và Bác Hồ đã có quyết định điều động đồng chí Nguyễn Chí Thanh lúc này là Bí thư Khu ủy Bình Trị Thiên vào quân đội với trọng trách Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Bí thư Tổng Quân ủy (nay là Quân ủy Trung ương) vào năm 1950. Với cương vị mới, đồng chí đã cùng Đảng, quân và dân ta xây dựng quân đội quyết tâm giành thắng lợi cuối cùng – Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) chấn động năm châu, vang dội địa cầu.

Với trình độ hiểu biết sâu sắc về chủ nghĩa Mác – Lê nin, thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, một tư duy biện chứng khoa học, gắn liền giữa lý luận và thực tiễn cuộc chiến đấu của dân tộc, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã có công lớn trong việc củng cố, xây dựng và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với quân đội, tạo nên nền tảng chính trị, tư tưởng của quân đội nhân dân, phát huy bản chất giai cấp công nhân của quân đội ta, xây dựng nề nếp kỷ luật, kỷ cương của một đội quân non trẻ. Đại tướng khẳng định “Đảng là linh hồn, là đội tiên phong của quân đội, Đảng mạnh thì mọi việc điều thành, Đảng yếu thì mọi việc đều không bảo đảm” và “Sự lãnh đạo của Đảng là sinh mệnh của Quân đội nhân dân”, chính từ những lý luận sắc bén của Đại tướng mà từ đó có khái niệm và nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện với quân đội – đó là chân lý bất di bất dịch, tạo nên bản chất cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối và toàn diện quân đội còn được Đại tướng khẳng định đó là nguyên nhân cơ bản và quan trọng nhất đã và sẽ đem lại thắng lợi vẻ vang của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp và đế quốc Mỹ cùng tay sai ở miền Nam.

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh còn chính là người xây dựng chế độ công tác đảng ủy các cấp trong quân đội ta. Đồng chí quan tâm xây dựng củng cố và kiện toàn chế độ cấp ủy, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, xác lập chế độ cấp ủy để làm hạt nhân lãnh đạo chính trị, tư tưởng trong quân đội. Xây dựng một quân đội mạnh về quân sự, thống nhất về tư tưởng; cao đẹp lý tưởng, phẩm chất; thống nhất, đoàn kết trong công tác; có nề nếp, chính quy trong sinh hoạt và chiến đấu đó là một đội quân vững mạnh toàn diện từ tinh thần đến thể chất “Tinh thần chiến đấu của bất cứ một quân đội cách mạng nào cũng bắt nguồn từ sự giác ngộ giai cấp, giác ngộ chính trị của mỗi cán bộ, chiến sỹ của quân đội đó”. Với đội ngũ cán bộ chính trị trong quân đội, đồng chí căn dặn “Cần giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ có trình độ giác ngộ giai cấp, giác ngộ dân tộc thật sâu sắc để phát huy lòng yêu nước nồng nàn, căm thù giặc sâu sắc, kiên quyết kháng chiến cho đến thắng lợi hoàn toàn”. Theo Đại tướng Nguyễn Chí Thanh cốt lõi của công tác chính trị, tư tưởng trong quân đội  là làm sao phải xây dựng bản chất giai cấp công nhân của quân đội – quân đội của Đảng, của nhân dân lao động đó là bản chất của một đội quân cách mạng khác với bản chất của đội quân tư bản.

Cốt lõi của công tác chính trị, tư tưởng trong quân đội  là làm sao phải xây dựng bản chất giai cấp công nhân của quân đội

Đồng chí Nguyễn Chí Thanh còn là một nhà quân sự tài ba, chỉ đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân miền Nam đi đúng hướng, phát huy sức mạnh của cuộc chiến tranh nhân dân. Từ thực tiễn chiến trường miền Nam nhất là từ sau khi Mỹ và đồng minh chính thức tham chiến, đồng chí đã đề xuất phải xây dựng các đơn vị quân chủ lực tinh nhuệ, có khả năng chiến đấu cao và tính cơ động đủ sức đối đầu, đánh lớn, đánh trực tiếp với kẻ thù. Đến cuối năm 1965, toàn miền đã tới 5 sư đoàn và 11 trung đoàn bộ binh, các đơn vị này đã tạo nên những chiến thắng vang dội, phá tan hàng triệu “ấp chiến lược” của Mỹ ngụy, làm phá sản chiến lược “chiến tranh cục bộ” của chúng. Chính từ lúc này, quân dân miền Nam chuyển từ đánh du kích, nhỏ lẻ sang đánh lớn với những chiến dịch, trận đánh quy mô cấp sư đoàn, quân đoàn, tạo thế mới về lượng và chất, thay đổi cán cân trên chiến trường miền Nam.

Mỹ vào chiến trường, lần đầu tiên quân ta đối đầu với quân Mỹ một thế lực quân sự “bất khả chiến bại” . Đại tướng nhận định, phân tích tình hình và chỉ rõ phải đánh và đánh lớn, đánh thắng từ những trận đầu, chỉ có cách “Nắm lấy thắt lưng địch mà đánh” phát động phong trào “Tìm Mỹ mà đánh, tìm ngụy mà diệt”, lập “Các vành đai diệt Mỹ” đã tạo nên những chiến công vang dội, quân thù khiếp vía.

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh mãi mãi là tấm gương sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tấm gương hết mình vì sự nghiệp cách mạng, một nhà chính trị, quân sự tài ba của Quân đội nhân dân Việt Nam.

LÊ PHƯƠNG THẢO