“LÒ” CHỐNG THAM NHŨNG LẠI “RỰC LỬA”!

07/10/2018 / GÓC CHIA SẺ

 

Tại Hội nghị Trung ương 8, khóa XII đang diễn ra tại Hà Nội (từ ngày 2 đến 6/10/2018), Ban chấp hành Trung ương đã xem xét, quyết định THI HÀNH KỶ LUẬT đối với ÔNG NGUYỄN BẮC SON - nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông bằng hình thức CÁCH CHỨC Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011 – 2016 và THI HÀNH KỶ LUẬT đối với ÔNG TRẦN VĂN MINH, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng bằng hình thức KHAI TRỪ RA KHỎI ĐẢNG.

Thật ra, việc thi hành kỷ luật đối với hai ông Nguyễn Bắc Son và Trần Văn Minh là điều đã được dự đoán từ trước, điều mọi người mong chờ là hình thức kỷ luật được đưa ra như thế nào khi mà những sai phạm của ông Nguyễn Bắc Son (liên quan đến vụ án MobiFone mua AVG ) và ông Trần Văn Minh (bị khởi tố do liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ) đã quá rõ ràng. Vi phạm của hai ông Nguyễn Bắc Son và Trần Văn Minh đã làm thất thoát tài sản của nhà nước, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, gây bức xúc trong xã hội.

Việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng thi hành kỷ luật hai trường hợp trên NHƯ MỘT LỜI NHẮC NHỞ VÀ CẢNH TỈNH đối với cán bộ, đảng viên về việc chấp hành đúng nghĩa vụ, trách nhiệm trong thực hiện việc công cũng như chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Qua đó, nhân dân thấy được sự quyết tâm trong việc làm trong sạch nội bộ, cứng rắn trong xử lý cán bộ sai phạm của Đảng, Nhà nước ta. DÙ BẤT KỂ LÀ AI, DÙ ĐANG GIỮ CƯƠNG VỊ NÀO, nếu có “dính dáng”, có liên quan đến sai phạm ĐỀU BỊ XEM XÉT, XỬ LÝ NGHIÊM MINH, không hề có dấu hiệu “nhẹ trên, nặng dưới”.

Thêm một lần nữa, “Lò” chống tham nhũng của Đảng và Tổng Bí thư lại “rực lửa”. Như Tổng Bí thư đã nói: “CHỐNG THAM NHŨNG LÀ VẤN ĐỀ RẤT KHÓ KHĂN, PHỨC TẠP, PHẢI LÀM TỪ TỪ, TỪNG BƯỚC, KIÊN TRÌ MỚI CÓ THỂ THÀNH CÔNG”, do đó, chúng ta luôn tin tưởng ngọn lửa chống tham nhũng sẽ không bao giờ tắt khi công cuộc chống tham nhũng chưa hoàn thành. Hãy cứ tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, vào Tổng Bí thư và niềm tin đó sẽ được đền đáp xứng đáng.

Người anh Vỹ Dạ