CÁI KẾT CỦA VIỆC LÀM THIẾU THIỆN CHÍ

09/01/2018 / BLOG PHẢN BIỆN

 

Ngày 23/12/2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công văn 9451/UBND-NC gửi cho Linh mục Bề trên Tổng quyền Dòng Biển Đức quốc tế, Rôma – Italia và Linh mục Dương Đình Thời, bề trên Tổng quyền Dòng Biển Đức Việt Nam để thông báo những liên quan đến sai phạm của linh mục Nguyễn Huyền Đức -Bề trên Đan viện Thiên An Huế, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.  Theo đó, từ khi được bổ nhiệm Bề trên Giám quản Đan Viện Thiên An Huế (22/12/2014) đến nay, linh mục Nguyễn Huyền Đức đã tổ chức nhiều hoạt động vi phạm pháp luật với tính chất ngày càng nghiêm trọng, thể hiện sự coi thường pháp luật của Nhà Nước Việt Nam, thiếu tôn trọng chính quyền và nhân dân tại địa phương. Mặc dù chính quyền địa phương đã quan tâm giải quyết các kiến nghị và tạo điều kiện giao thêm đất cho Đan Viện Thiên An nhưng linh mục Nguyễn Huyền Đức không có thiện chí đối thoại, không chấp nhận hướng giải quyết  của chính quyền địa phương và có thái độ bất hợp tác với cơ quan chức nang.      

Để xây dựng cuộc sống bình an, hạnh phúc cho nhân dân Thừa Thiên Huế nói chung, đồng bào Công giáo nói riêng, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đền nghị không tiếp tục bổ nhiệm linh mục Nguyễn Huyền Đức làm Bề trên Đan Viện Thiên An và thuyên chuyển ra ngoài địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tuy nhiên, ngày 31/12/2017, Phan Văn Lợi (Một thầy dùi chuyên đứng sau để làm kẻ xúi dục, chọc gậy bánh xe, bán đứng chiến hữu) đã vội vàng “cào bàn phím” trên Facebook của mình cho rằng chính quyền Thừa Thiên Huế vu cáo linh mục Nguyễn Huyền Đức-Bề trên Đan Viện Thiên An. Và nào là Linh mục Nguyễn Huyền Đức đang đi họp tại Rome (Italia) và có nguy cơ bị chặn đường về Việt Nam, kêu gọi mọi người phổ biến rộng rãi toàn thế giới để bà con Công giáo quốc nội và Hải ngoại lên tiếng. Xin thưa với “thầy dùi” Phan Văn Lợi rằng, thông báo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế gửi cho Linh mục Bề trên Tổng quyền Dòng Biển Đức quốc tế, Rome – Italia và Linh mục Dương Đình Thời, bề trên Tổng quyền Dòng Biển Đức Việt Nam nhé, chứ không phải gửi cho ông Phan Văn Lợi. Và ông Phan Văn Lợi này cũng chẳng có quyền được nhận hay thay mặt các bề trên Tổng quyền Dòng Biển Đức quốc tế Rôma-Italia hay Tổng quyền Dòng Biển Đức Việt Nam để phát biểu đâu nhé.

          Việc làm này của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã thể hiện quan điểm cứng rắn của chính quyền địa phương đối với những vi phạm pháp luật của linh mục Nguyễn Huyền Đức trong thời gian vừa qua, thiếu thiện chí đối thoại, gây mất ổn định an ninh chính trị tại địa bàn và gây mâu thuẫn trầm trọng giữa quần chúng nhân dân tại địa bàn với Đan Viện Thiên An, làm ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp giữa lương giáo. Không giữ được hình ảnh của một linh mục Bề trên, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân đang sinh sống tại xung quanh Đan Viện Thiện An. Đây là việc làm cần thiết nhằm bảo đảm sự đoàn kết lương giáo nói riêng, đồng thời nghiêm trị mọi hành động phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc nói chung. Nhằm vun đắp cho phương châm “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc” của Đạo Thiên Chúa, vừa phù hợp với đạo lý, truyền thống, văn hóa dân tộc của người Việt Nam, vừa phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và của thời đại. /.

Xuân Nguyễn